Black River Linedance Club

Dansa Linedance i Örebro/Karlskoga 

Stadgar mm

Black River Linedance stadgar

Policy för "änglar",
dvs kursdeltagare som är med på en lägre nivå än vad de själva går kurs på